Jaime pressly

Jaime macera peşine düşeyim derken kurdun pençesinden kaçamadı.